How to Collect Stamps - วิธีการสะสมแสตมป์
   
 
HOME CATALOGUE WEBBOARD SHOPPING CONTACT US
MAIN MENU
   ???????
   ?????????????
   ???????????
   ????????????
   ?????????
   ?????????
   ???????????????
   ?????????????
   ?????????
   ????????????
   ?????????
   ??????????
   ????????
   ????????
   ??????????????
   ???????????????
   ????????????
Online in this hour: 2 Customer(s)

วิ ธี ก า ร ส ะ ส ม แ ส ต ม ป์

   การสะสมแสตมป์โดยทั่วไปมิได้มีหลักเกณฑ์ใดๆมาบังคับ นักสะสมสามารถเลือกแนวทางในการสะสมได้ด้วยตัวของท่านเอง

   
นักสะสมในบ้านเราเลือกที่จะสะสมแตกต่างกัน ดังนี้

1. สะสมเฉพาะแสตมป์ไทย โดยเก็บสะสมทุกชุด เรียงลำดับตามวันที่ออกจำหน่าย
2. สะสมแสตมป์ไทยเป็นบางชุด เฉพาะที่ชื่นชอบโดยกำหนดหัวข้อ หรือเรื่องราวที่ต้องการสะสม เช่น นักสะสมบางท่านชอบสะสมชุดสัตว์ พืช ดอกไม้ ยานพาหนะขนส่ง หรือกีฬา บางท่านชอบสะสมแสตมป์เกี่ยวกับห้วงอวกาศ สถาปัตยกรรม การแพทย์ และมีนักสะสมมากมายชอบสะสมในหัวข้อบุคคลสำคัญ
3. สะสมแสตมป์จากต่างประเทศทั่วโลก การสะสมในลักษณะนี้ นักสะสมควรกำหนดหัวข้อหรือเรื่องราวที่ต้องการสะสมเช่นเดียวกัน การสะสมเป็นเรื่องราวนี้ เรียกกันทั่วไปว่า การสะสมแบบ " THEMATIC "
4. สะสมทั้งแสตมป์ไทยและแสตมป์ต่างประเทศ

     เมื่อท่านเลือกแนวทางในการสะสมแล้ว ควรตัดสินใจว่า จะสะสมเพียงชุดเดียวหรือหลายชุด กรณีเก็บสะสมเพียงชุดเดียว จะทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนฝูงได้ บางท่านสะสมแบบบล็อก 4 ซึ่งหมายถึง การสะสมแสตมป์ 4 ดวงติดกัน และมีหลายท่านเก็บสะสมชุดละ 10 ดวงติดกัน หรือทั้งแผ่น ซึ่งการเก็บสะสมในลักษณะดังกล่าวมาแล้วนั้น ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและงบประมาณของท่านเป็นประการสำคัญ


ท่ า น จ ะ เ ริ่ ม ต้ น แ ล ะ ส นุ ก กับ ก า ร ส ะ ส ม ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร

         นักสะสมทั่วโลกสนุกกับการสะสมได้ 2 วิธี ดังนี้

1. สะสมแสตมป์ใช้แล้ว ท่านสามารถหาแสตมป์สวยๆ มาสะสมได้อย่างง่ายดาย โดยนำแสตมป์ที่ผนึกอยู่บนซองจดหมายที่มีมาถึงท่าน หรือบุคคลในครอบครัวมาลอกล้างให้หลุดออกจากซอง

    วิธีที่จะทำให้แสตมป์หลุดจากซอง คือ ตัดแสตมป์ให้ห่างจากฟันแสตมป์ประมาณ 2 ซม. แล้วนำไปแช่น้ำสะอาด ไม่นานนักแสตมป์จะหลุดออกมา เมื่อนำแสตมป์ไปผึ่งบนกระดาษที่ซับน้ำได้พอควร แสตมป์จะแห้งหมาดๆ ให้นำแสตมป์ไปใส่ในสมุดหนาๆทับไว้ แสตมป์จะเรียบและแห้งสนิท เพียงปฏิบัติง่ายๆเช่นนี้ ท่านจะมีแสตมป์ไว้สะสม

    เด็กๆ หรือผู้เริ่มสะสมแสตมป์ มักเลือกสะสมแสตมป์ใช้แล้ว เพราะจะเป็นการประหยัดในการซื้อหา แต่นักสะสมมักประสบปัญหา คือ ไม่สามารถเก็บให้ครบชุดได้ เพราะแสตมป์ที่พบเห็นส่วนใหญ่มักมีราคาหน้าดวงต่ำ ซึ่งเป็นอัตราค่าฝากส่งไปรษณีย์ที่ใช้กันภายในประเทศ

2. สะสมแสตมป์ยังไม่ใช้ นักสะสมแสตมป์ส่วนใหญ่เมื่อสะสมแสตมป์ใช้แล้วนานวันมักเปลี่ยนแนวทางในการสะสม มาเป็นการสะสมแสตมป์ยังไม่ใช้ เนื่องจากแสตมป์ยังไม่ใช้เก็นครบชุดได้ง่าย หาซื้อได้สะดวกสบาย เก็บได้จำนวนมากตามความต้องการของผู้สะสม แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะต้องซื้อหามาสะสม แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปแสตมป์ชุดต่างๆ จำหน่ายหมดจากที่ทำการไปรษณีย์และเคาน์เตอร์จำหน่ายของ บ.ไปรษณีย์ไทยแล้ว แสตมป์ยังไม่ใช้เหล่านั้นจะมีราคาสูงขึ้นและหายากในเวลาต่อมา เพราะแสตมป์ที่ระลึกและแสตมป์พิเศษจะไม่มีการพิมพ์เพิ่มเติม

    เมื่อสะสมแสตมป์แล้ววันเวลาได้ผ่านไป กระดาษชิ้นน้อยๆกลับทวีคุณค่ามากขึ้น เพราะแสตมป์บางดวงอาจเหลือเพียงหนึ่งเดียวในโลก แสตมป์บางชุดบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงสำคัญ " แสตมป์ " จึงเป็นของรักของหวงสำหรับผู้สะสมตลอดมา

 หน้าแรก  ประวัติแสตมป์  วิธีการสะสม  รวมข่าวต่างๆ  เว็บบอร์ด  แคตตาล็อก  ช็อปปิ้งออนไลน์  มุมแลกเปลี่ยน  เว็บลิงค์  เกี่ยวกับเรา  ติดต่อเรา  แผนผังเว็บ
 Copyright 2003- 2018 © SIAMSTAMP SIAMSTAMP™ All Rights Reserved