Tools for your collecting - อุปกรณ์ในการสะสม
   
 
HOME CATALOGUE WEBBOARD SHOPPING CONTACT US
MAIN MENU
   ???????
   ?????????????
   ???????????
   ????????????
   ?????????
   ?????????
   ???????????????
   ?????????????
   ?????????
   ????????????
   ?????????
   ??????????
   ????????
   ????????
   ??????????????
   ???????????????
   ????????????
Online in this hour: 5 Customer(s)


อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ส ะ ส ม
อุปกรณ์สะสมมีความจำเป็นอย่างมากในการสะสมแสตมป์เพราะจะช่วยรักษาสภาพของแสตมป์ให้เก็บไว้ได้นาน อุปกรณ์ที่จำเป็นมีดังนี้1. อัลบั้มเก็บแสตมป

      มีทั้งแบบมาตรฐานซึ่งเป็นสมุดที่ใช้เก็บแสตมป์อย่างถาวร เนื่องจากเราสามารถเก็บรักษาสภาพแสตมป์ไว้ได้อย่างดี เหมาะสำหรับเก็บแสตมป์ที่ยังไม่ได้ใช้ เพราะด้านหลังเป็นแผ่นเซลลูลอยด์ทำให้กาวที่อยู่ด้านหลังไม่เกาะติดอัลบั้ม อัลบั้มแสตมป์แบบมาตรฐานสามารถป้องกันความชื้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดสนิมแสตมป์ ได้เป็นอย่างดี อัลบั้มแบบมาตรฐานมีหลายขนาดและราคาให้เลือกซื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของนักสะสมเป็นสำคัญ ส่วนอัลบั้มเก็บแสตมป์แบบ สต๊อกบุ๊ค (Stock Book) เป็นสมุดแรกที่รับแสตมป์เพื่อรอการจัดเตรียมที่จะนำไปเก็บในอัลบั้มถาวร เหมาะสำหรับเยาวชนหรือผู้ที่เริ่มสะสมแสตมป์ แต่อัลบั้มชนิดนี้ไม่สามารถรักษาสภาพแสตมป์ได้ดีเท่าที่ควร2.ปากคีบแสตมป์

       เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หยิบหรือจับแสตมป์แทนมือ เพื่อป้องกันเหงื่อหรือความชื้นของร่างกายไปทำปฏิกริยากับกาวที่อยู่ด้านหลังแสตมป์ ทำให้แสตมป์มีจุดเหลือง ๆ ซึ่งนักสะสมเรียกว่า "สนิมแสตมป์"3.มาตรวัดฟันแสตมป์

       เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่จะช่วยบอกขนาดฟันของแสตมป์ ซึ่งแสตมป์แต่ละดวงจะมีขนาดฟันแสตมป์ไม่เท่ากันแล้วแต่โรงพิมพ์ที่จัดพิมพ์แสตมป์ชุดนั้น ๆ ทำให้นักสะสมทราบรายละเอียดการพิมพ์มากขึ้น

4.วารสารตราไปรษณียากร

       เป็นคู่มือที่เหมาะสมกับนักสะสมทุกเพศทุกวัน เราสามารถค้นหารายละเอียดข้อมูล ข่าวสารของแสตมป์ไทยและแสตมป์ต่างประเทศได้จากวารสารตราไปรษณียากร ซึ่งเป็นวารสารรายเดือน หาซื้อได้ตามที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งราคาฉบับละ 20 บาท

5.คู่มือแสตมป์

       เป็นคู่มือที่บอกรายละเอียดของแสตมป์ตั้งแต่ชุดแรกจนถึงปัจจุบัน มีทั้งที่ไปรษณีย์ไทยจัดทำและร้านเอกชนจัดทำซึ่งถ้าร้านเอกชนจัดทำจะบอกราคาท้องตลาดด้วย

6.แว่นขยาย
ใช้ในการส่องหารายละเอียดบนดวงแสตมป์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เช่นข้อแตกต่างในการพิมพ์


 หน้าแรก  ประวัติแสตมป์  วิธีการสะสม  รวมข่าวต่างๆ  เว็บบอร์ด  แคตตาล็อก  ช็อปปิ้งออนไลน์  มุมแลกเปลี่ยน  เว็บลิงค์  เกี่ยวกับเรา  ติดต่อเรา  แผนผังเว็บ
 Copyright 2003- 2018 © SIAMSTAMP SIAMSTAMP™ All Rights Reserved